Werken aan een spectaculair project

pieter-nordbeck

Pieter Nordbeck (27) studeerde Waterbouwkunde aan de TU Delft en werkt vanaf begin dit jaar als projectleider bij Projectorganisatie Maasvlakte 2 van het Havenbedrijf Rotterdam. “Stukje bij beetje worden door de aanvoer van zand met baggerschepen voor je ogen de contouren van de nieuwe haven gevormd.”

Geen moeilijke keuze

Voordat ik in maart 2010 begon bij het Havenbedrijf Rotterdam, heb ik er ook mijn master waterbouwkunde afgesloten met een onderzoek bij de Projectorganisatie Maasvlakte 2 (PMV2). De keuze voor mijn eerste baan was dan ook niet moeilijk; logisch als je een aanbieding krijgt om te werken aan één van de meest spectaculaire projecten in volle ontwikkeling binnen je eigen vakgebied. Door mijn ervaringen gedurende mijn afstudeerperiode verliep de overgang naar werken soepel. Het was prettig om te merken dat ik kennis over het project bezat die ik direct kon toepassen.

Maasvlakte 2: 240 miljoen kuub zand

Voor sommigen behoeft het Maasvlakte 2 project wellicht een korte toelichting. Door een dreigend tekort aan uitgeefbare haventerreinen wordt de haven van Rotterdam uitgebreid met een nieuwe landaanwinning in de Noordzee die aansluit op de huidige Maasvlakte; Maasvlakte 2. Het is een enorme nieuwe haven bestaande uit 240 miljoen kuub zand met een totaal oppervlak van circa 1500 hectare en 7 miljoen ton steen. In september 2008 is begonnen met de realisatie en in 2013 zullen de eerste containerschepen Maasvlakte 2 binnenvaren.

port-of-rotterdam-vogelvlucht

Nautische bereikbaarheid en veiligheid

Binnen de realisatiefase van dit project houd ik mij bezig met het ontwerp en de werkvoorbereiding, toegespitst op een deel van de waterbouwkundige activiteiten. In overleg met een team van loodsen, nautici en de Havenmeester houd ik mij bezig met het analyseren van de nautische bereikbaarheid en veiligheid in en rond de nieuwe haven voor verschillende uitvoerfases. Dit wordt gedaan aan de hand van stroombeeldvoorspellingen, metingen en de daarmee samenhangende te verwachten nautische activiteiten. Een interessant en nieuw aspect voor mij is dat ik een pot geld beheer om te besteden aan onderzoek en monitoring op dit gebied en dat ik hierover ook onderhandel met de betreffende bedrijven.

Werken vanuit een bouwkeet

Een van de leukste aspecten van het werk is de locatie van ons kantoor, of beter gezegd bouwkeet. Het Havenbedrijf heeft op de Maasvlakte een bouwkeet vanuit waar een team mensen er op toeziet dat de aannemer het werk op tijd, binnen budget en conform het programma van eisen uitvoert.

Van baggerschepen tot een nieuwe haven

Binnen dit projectteam heerst een prettige werksfeer en werken we met een hechte club mensen met uiteenlopende disciplines. Naast onze rol als opdrachtgever proberen we tijdens regelmatig overleg met de uitvoerder zoveel mogelijk mee te denken over het ontwerp, uitvoermethodes en nog in te vullen stelposten binnen het contract. Maar het meest leerzame van het werken op het project zelf is dat direct zichtbaar is hoe theoretische oplossingen die binnen worden bedacht direct worden vertaald naar de praktijk. Stukje bij beetje worden door de aanvoer van zand met baggerschepen, het verwerken van stenen met dumptrucks en kranen en de realisatie van kademuren voor je ogen de contouren van de nieuwe haven gevormd.

pieter-nordbeck-2

Hare Majesteit de Koningin

Omdat het zo’n aansprekend project is trekt het veel aandacht van buitenaf. Als junior van het team mag ik regelmatig geïnteresseerde en betrokken partijen rondleiden over het werk. Het leuke hiervan is dat ik veel in contact kom met externen waaronder collega’s vanuit het hoofdkantoor, media, politici, geïnteresseerden van andere havenbedrijven en ik heb zelfs Hare Majesteit de Koningin mogen ontmoeten.

Genoeg mogelijkheden om collega’s te leren kennen

Nadeel van de werklocatie en het projectmatig werken is de dagelijkse sleur door het verkeer en het ontbreken van contact met andere afdelingen van het Havenbedrijf Rotterdam. Gelukkig zijn er voldoende andere mogelijkheden om collega’s en afdelingen te leren kennen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een actieve jongerenvereniging die regelmatig excursies, sportieve evenementen en borrels organiseren en met wie ik heb deelgenomen aan de Race of the Classics voor Young Professionals. Daarnaast volg ik een door het Havenbedrijf georganiseerde leergang van de exploitatie van de haven waarin nieuwe werknemers gedurende een aantal middagen presentaties kunnen volgen die worden verzorgd door ervaren collega’s over de werkzaamheden binnen de verschillende afdelingen.

havenbedrijf-rotterdam-race-of-the-classics-for-young-professionals

In korte tijd veel leren

Ik kijk goed terug op de eerste maanden in dienst van het Havenbedrijf van Rotterdam en heb veel plezier in mijn werk. Het is interessant om te zien dat wat je vers uit de collegebanken hebt geleerd in dit project op een enorme schaal wordt toegepast. Door de combinatie van theorie en uitvoer zijn dit mijns inziens de ideale werkomstandigheden om in korte tijd veel te leren. Vanuit het Havenbedrijf en door directe leidinggevenden word ik goed begeleid en ondersteund in mijn werk en krijg ik voldoende ruimte om mezelf te ontwikkelen en unieke dingen mee te maken. Zo heb ik mogen ervaren hoe het is om een groot containerschip de haven binnen te varen.

Mooi om een paar jaar in het buitenland te werken

Ik hoop nog een tijdje te kunnen werken aan het Maasvlakte 2 project en mij ook vakinhoudelijk te verbreden door trainingen te volgen die worden verzorgd. Helaas echter is de realisatiefase van de nieuwe haven eindig. Na de privatisering van het Havenbedrijf Rotterdam in 2004 vindt er een verschuiving plaats in de organisatie waardoor ook mogelijkheden in het buitenland zich aandienen. Een van de plannen van het Havenbedrijf Rotterdam is om met de kennis die er binnen het bedrijf is opgebouwd en de financiële middelen havens in het buitenland te ontwikkelen. Mocht die mogelijkheid zich aandienen dan lijkt het mij mooi om in de toekomst een paar jaar in het buitenland met een team een nieuwe haven aan te leggen.

Tags: Techniek
Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'Werken aan een spectaculair project'?