Individu, vrijheid en resultaat

Harro Leegstra (31) studeerde Sociologie in Rotterdam en werkt inmiddels zes jaar bij de Gemeente Capelle aan den IJssel. Na enkele avonturen werkt hij nu bij de afdeling Stadsbeheer. Momenteel is hij genomineerd voor Jonge Ambtenaar van het jaar 2012.

Van traineebeleid tot buitenruimte

Maatschappelijke vraagstukken interesseerden mij. Daarom ben ik bij de overheid gaan werken. Maar het resultaat moet wel direct zichtbaar zijn. Dat was voor mij een belangrijke drijfveer om bij een gemeente te gaan werken. De lokale overheid is immers complex en heel breed. Je komt met veel zaken in aanraking en ziet het hele spectrum.

Ik heb mijn best gedaan om zo veel mogelijk kansen te benutten. Zo ben ik begonnen bij de afdeling Facilitaire Diensten en via Concerncontrol en Personeelzaken beland bij de afdeling Stadsbeheer. Bij deze afdeling ben ik hoofd van de unit Uitvoering buitenruimte. Daar ben ik samen met ruim 45 collega’s verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud in de buitenruimte. Daarnaast bouw ik vanuit verschillende invalshoeken aan de structuur en cultuur van de unit.

Als ik terug kijk op de afgelopen jaren was de periode als interim-unithoofd van de unit Personeel en Organisatie een erg leuke positie. Ik hield mij bezig met de dagelijkse zaken, maar ook met bijvoorbeeld het realiseren van een traineeprogramma. Daarmee kon ik als jonge ambtenaar zelf iets betekenen voor jong talent dat als trainee instroomde. In die tijd vond ik het ook leuk om iets te betekenen voor de jonge Capelse ambtenaren en probeerde ik met de oprichting van Jong Capelle de jongeren in de gemeente een gezicht te geven.

De zorgsector als mijn inspiratiebron

Ik kies er bewust voor om bij te dragen aan het leven van anderen. Dit doe ik niet alleen bij de gemeente, maar ook in mijn vrije tijd. Ik zit in het bestuur van de vriendenstichting van het Jacobshospice en in de Raad van Toezicht van Stichting Buddy Netwerk. Daar zie ik dat door professionals, maar vooral vrijwilligers, op indrukwekkende wijze aandacht wordt gegeven aan zorgbehoevenden. Vanuit hun verschillende expertises en achtergronden, met lef en soms met een gezonde dosis humor.

Dit is precies iets waarbij mijn drie inspiratiebronnen tot uiting komen. Ik probeer mij in mijn werk namelijk te richten op drie pijlers: het individu (1) die ik help door uitvoering te geven aan het algemeen beleid, maar indien nodig daarin mijn professionele vrijheid (2) te pakken om resultaten te halen en deze altijd zichtbaar (3) te maken.

De drie pijlers in de praktijk

Deze pijlers komen ook in mijn werk bij Stadsbeheer terug. Zo zijn we een snelherstelservice gestart. Individuele burgers kunnen via deze service meldingen doen over bijvoorbeeld een gat in de weg of omgevallen boom.  De meldingen handelen we af binnen de beleidskaders, maar als het nodig is pakken we onze professionele vrijheid om snel keuzes te maken en te handelen. Vervolgens maken we zichtbaar hoeveel meldingen we krijgen en hoe ze opgelost zijn.

gat-in-de-weg-capelle

Een ander voorbeeld. We hebben stichting CapelleWerkt opgericht. Het idee daarbij is dat uitkeringsgerechtigden werkzaamheden uitvoeren om zo een bijdrage aan de samenleving te leveren. Met name gemeentelijke taken op het terrein van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn. Zij kunnen met de opgedane ervaring en de begeleiding betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De begeleiders kunnen hiermee positie van uitkeringsgerechtigden te verbeteren en geven deze mensen een steun in de rug. De resultaten in de stad worden neergezet zijn zichtbaar!

Jonge Ambtenaar van het Jaar 2012

Ik was erg verrast dat ik door mijn gemeentesecretaris was genomineerd, vervolgens bij de laatste 1o zat en dat ik uiteindelijk een finaleplaats heb gemachtigd. Dat zie ik natuurlijk als een groot compliment en wordt er wel eens stil van. Wat ik wil bereiken als ik straks de nieuwe Jonge Ambtenaar van het Jaar wordt? Ik wil graag als ambassadeur mij inzetten voor de ontwikkeling van jonge ambtenaren en de ruimte die ze daarvoor krijgen, maar ook om te laten zien wat zij al kunnen bijdragen aan het behalen van doelstellingen. Daarnaast wil ik de overheid inspireren in te spelen de behoefte aan flexibiliteit van jong talent. Ik wil tenslotte jonge ambtenaren inspireren om vanuit mijn drie pijlers een bijdrage te leveren aan het leven van hun medemensen!

Tags: Young Professional
Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'Individu, vrijheid en resultaat'?