Agile, Scrum, Lean en Kanban: zoveel methodes, maar wat is wat?

Agile

Bij Agile werken denk ik vooral aan de CRM-software van mijn bijbaan op de klantenservice. We houden daar al het klantcontact in bij en het programma is bij niemand favoriet. Mailtjes zijn onvindbaar, verdwijnen of gaan compleet misvormd de virtuele deur uit. Maar Agile blijkt veel meer: het is een beweging waar meer dan 40 soorten manieren van samenwerking onder vallen zoals Scrum, Lean en Kanban. Binnen dat Agile werken is er plaats voor Scrum Master  die een team helpt om de methode op de juiste manier toe te passen en speciale Kanban trainingen heeft gevolgd. In dit artikel leggen we je uit wat Agile werken is en welke vormen er zijn.

Agile werken: wat is het?

Agile staat voor lenig en behendig. Als je Agile werkt ga je ervan uit dat je omstandigheden veranderlijk zijn. Het helpt je om gemakkelijk op die veranderingen in te spelen zonder dat het eindresultaat in gevaar komt. Sterker nog, vaak wordt het eindresultaat zelfs beter doordat je slim rekening houdt wijzigingen op je pad, die je vooraf niet kon voorzien.

Scrum

De Scrum-methode is gemaakt voor zelforganiserende teams waarbinnen iedereen een bepaalde Scrum-rol heeft. Elke dag is er een korte meeting met het team waarin er een korte review op het proces wordt gedaan. Deze Daily Scrums worden geleid door de Scrum Master van het team. Een project wordt vervolgens opgedeeld in verschillende taken. Deze dagelijkse meetings zorgen ervoor dat je doelgericht blijft werken. Doordat het Scrum-proces in korte periodes is opgedeeld kan je goed inspelen op onverwachte veranderingen.

Lean

Het uitgangspunt van de Lean-methode is dat al het werk in de organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant. De basis van de Lean-methode ligt bij Toyota. Het autobedrijf kwam met de Toyota way dat zich richt op de vier P’s:

  1. Philosophy
  2. Process
  3. People (& partners)
  4. Problem solving

De philosophy gaat uit van langetermijndenken, het process richt zich op continue verbetering, people staat voor openheid naar elkaar met de mogelijkheid voor iedereen om verbeterpunten aan te dragen en problem solving probeert focus te leggen op problemen en hun oorzaken.

Kanban

Het doel van Kanban is om op een zo efficiënt mogelijke manier een product te produceren. Het proces op weg naar een product wordt met de Kanban-methode visueel gemaakt. Door een zogenaamd Kanbanbord te gebruiken, dat is ingedeeld in to-do, doing en done, heb je een goed overzicht van je workflow. Zo’n bord gaat uit van vier basisprincipes:

  1. Het visualiseren van het proces
  2. Het beperken van work in progress
  3. Het behouden van flow
  4. Het monitoren, wijzigen en verbeteren van het proces.

Zelf Agile werken

Er zijn veel cursussen te vinden waarin je volgens de verschillende Agile-methodes leert werken. SOON geeft bijvoorbeeld trainingen in alle bovenstaande manieren van werken en helpt ook bij het implementeren van zo’n werkwijze in jouw organisatie. Goed om hulp bij in te winnen, want er komt overduidelijk meer bij kijken dan een CRM-systeem introduceren op de klantenservice!


Dit artikel is gemaakt met input van SOON.

Tags: , ,
Vraag van de maand
Ik wissel graag met iemand van gedachten als ik mij onzeker voel of ergens over twijfel.Deel je antwoord en bekijk de resultaten:
Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'Agile, Scrum, Lean en Kanban: zoveel methodes, maar wat is wat?'?