Zo passen young professionals de theorie wél toe in de praktijk

transfer van training naar praktijk

Marlot Adrichem en Rianne de Jong hebben onderzoek gedaan naar hoe de transfer van theorie naar praktijk vergroot kan worden. Belangrijk, want trainingen kosten veel geld. Houd deze negen punten in de gaten en je vergroot de effectiviteit van je trainingen meteen. Zo passen young professionals de theorie wél toe in de praktijk:

1. Behoeftenonderzoek

Allereerst is het belangrijk dat de training aansluit bij de behoeften van zowel de organisatie als de young professionals. De organisatie moet ruimte geven om, voor en na de training, te werken aan de stof waar de training over gaat. Een training op maat werkt wat dat betreft het beste: de stof kan dan direct passend gemaakt worden voor de praktijksituatie van de organisatie. Uiteraard is het belangrijk om duidelijk te communiceren waarom de training nodig is en wat het doel is. Zo worden de deelnemers meegenomen in de beslissing, wordt begrip bevordert en gedragsverandering bereikt.

2. Motivatie

Het is belangrijk om de young professionals te inspireren, want uiteindelijk moeten zij de theorie in de praktijk brengen. Dus: what’s in it for them? Laat de young professionals concreet zien wat ze geleerd hebben, hoe waardevol het is, en wat zij eraan hebben in hun werk en eigen leven.

3. Praktijkgericht

Daarnaast helpt het als de theorie zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk. Ook hier is een training op maat erg geschikt voor. Theoretische voorbeelden kunnen dan helemaal op de dagelijkse praktijk vormgegeven worden. Young professionals zijn beter in staat om het geleerde in de praktijk te brengen als de situatie lijkt op wat ze eerder geoefend hebben. Zo wordt het geleerde realistisch en werkbaar voor in de praktijk. Ze zijn dan ook zelfverzekerder over wat ze hebben geleerd, omdat het zo aansluit bij de praktijk, waardoor ze het nieuw geleerde ook eerder durven in te zetten.

4. Verschillende werkvormen

Iedereen leert op zijn eigen manier. Daarom is het belangrijk om verschillende werkvormen in te zetten. Zo sluit de theorie beter aan op de verschillende young professionals, waardoor ze de stof beter tot zich kunnen nemen.

5. Ervaringsgericht

Leren gaat allang niet meer over: stilzitten en mond houden. Interactie en ervaring opdoen staan centraal. Hierdoor ervaren de young professionals direct wat de voordelen zijn van de theorie en wordt het gewenste gedrag aangeleerd door ervaring. Eventuele verschillen in theorie en praktijk komen gelijk boven en worden besproken. Door direct ervaring op te doen in een leersituatie, raken de deelnemers al vertrouwd met het geleerde. Hierdoor is het voor hen makkelijker om straks echt in te zetten in de praktijk.

6. Media

De theorie kan het beste zowel online als offline aangeboden worden. Dit wordt ook wel blended learning genoemd. Media kunnen bijdragen aan het visueel maken en het koppelen aan zintuigen. Meer dan de helft van de young professionals heeft een voorkeur voor visueel leren. Door hier op in te spelen blijft de stof beter hangen.

7. Herhaling

We kennen het gezegde allemaal: Herhaling is de beste leermeester. Een paar tips:

  • Geef een intensieve training verspreid over meerdere momenten in plaats van alles in één keer
  • Zorg dat je na de training(en) momenten inbouwt om er nog eens op terug te komen als team
  • Probeer de training met de werkvloer te connecten. 

8. Sociale support

Nieuw gedrag vertonen is altijd een beetje eng. Zeker als collega’s weten dat je het net geleerd hebt. Dit kan een drempel zijn voor young professionals om de theorie in de praktijk toe te passen. Daarom is het belangrijk dat collega’s en leidinggevenden het nieuwe gedrag aanmoedigen. Jij kunt het gewenste, nieuwe gedrag op de volgende manier stimuleren:

  • Aanmoediging
  • Positieve en opbouwende feedback
  • Het aanreiken van benodigde tools
  • Opdracht(en) geven die aansluiten bij de training

9. Optimale interactie

Tot slot moet er sprake zijn van optimale interactie tussen trainers,  leidinggevenden, young professionals en het werk dat gedaan moet worden. Met zorg een training implementeren helpt daarbij, zodat de training zo effectief mogelijk ingezet kan worden.

Tags: Ambitie en succes, Drijfveren, Loopbaan, Persoonlijke effectiviteit
Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'Zo passen young professionals de theorie wél toe in de praktijk'?