5 tips om het traineeship te integreren in de organisatie

pionnen traineeship integreren in de organisatie

Een ontwikkelprogramma dat goed geïntegreerd is in de organisatie zorgt ervoor dat de jonge talenten zich niet alleen betrokken voelen bij hun groep, maar juist ook bij de organisatie als geheel. Zo wordt het programma dus eigenlijk een goede onboarding en retentietool ineen voor jouw organisatie. In dit artikel geeft Careerwise-oprichter Matthijs Hamster 5 tips hoe je een traineeship integreert in de organisatie.

1. De leidinggevende kan een veilige leeromgeving maken (of breken)

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige leer- omgeving op de werkplek. Mag er echt geleerd worden, mogen er dingen fout gaan, mag het tijd kosten? Dat geldt overigens niet alleen voor de leidinggevende maar voor de hele organisatie, is er echt ruimte voor een lerende mindset?

Wanneer de leidinggevende het jonge talent geen tijd gunt om te oefenen met wat in het ontwikkelprogramma wordt aangereikt, dan is dat de bom onder het succes van de deelnemer én het programma. Betrek daarom de leidinggevende. Bijvoorbeeld door hem of haar gedeeltelijk aan te laten sluiten bij het intakegesprek met de deelnemer over verwachtingen, leerdoelen en wat daarvoor nodig is. Of door de leidinggevende uit te nodigen bij een presentatie van (deel)resultaten door de deelnemers.

2. Maak change agents van jongeren en verbind

Opgegroeid in een snel schakelende en constant veranderende wereld zijn millennials en Generatie Z in staat om vernieuwing en wendbaarheid te brengen in een organisatie. Maar hoe stimuleer en ondersteun je dat? Lastig, omdat de organisatie vaak trager gaat dan zij. En er vaak wrijving is tussen de vijf(!) verschillende generaties die momenteel actief zijn op de werkvloer.

Naast het leren omgaan met weerstand, wat wij in veel van onze programma’s integreren, faciliteren wij tijdens een ontwikkelprogramma vaak ook één of meerdere sessies rondom verandering of vernieuwing ín of mét een groter deel van de organisatie dan de groep deelnemers alleen. Door tijdens het ontwikkel-programma bijvoorbeeld in een grotere groep betrokken collega’s bewust stil te staan bij de kracht van iedere generatie, kan je ruimte en ondersteuning realiseren voor vernieuwing en innovatie. Zo leer je jong talent (en hun collega’s) om generaties te verbinden.

3. Betrek stakeholders  van binnen en buiten de organisatie bij de traineeship

Door de diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie regelmatig bij het ontwikkelprogramma te betrekken integreer je het programma in de gehele organisatie. Het helpt om de zo belangrijke ondersteuning bij het leren op de werkplek te faciliteren. Tegelijkertijd creëer je er draagvlak mee bij de stakeholders én krijgen de deelnemers een goed beeld van het speelveld van de organisatie.

Dat is fijn tijdens de looptijd van het programma, want oefenen in echte situaties en met echte cases staat garant voor ervaringsleren. Maar het is ook fijn ná het programma, wanneer de deelnemers een breed netwerk in en rondom de organisatie hebben weten op te bouwen en weten wat er speelt.

Kort gezegd moeten alle stakeholders weten dat het ontwikkelprogramma er is en wat het doel ervan is. Begeleiders moeten daadwerkelijk tijd nemen en krijgen om te begeleiden. Ook moet er echt een taak zijn voor de deelnemers: een echte baan. Op die manier is er qua taak, tijd en aandacht echt een plek voor de jonge talenten en kunnen ze op ondersteuning rekenen. De jonge talenten zijn zo medewerkers die een ontwikkelprogramma volgen om versneld persoonlijk en professioneel te groeien, geen stagiaires die even meekijken en de rotklusjes mogen doen.

4. Train de trainers

Door een ontwikkelprogramma voor jong talent te realiseren, zet je met deze jongeren een mooie stap in de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Dikke kans dat er binnen jouw organisatie collega’s zijn die het heel leuk vinden om (vak)kennis en ervaring over te dragen aan de jonge generatie. Door deze ervaren collega’s te trainen in hun trainersvaardigheden, benut je het potentieel wat in je organisatie zit aan kennis en ervaring. Samen werk je aan een breed gedragen leercultuur waarin collega’s met en van elkaar leren. Volgens ons een must om bij te blijven in de snel veranderende wereld om ons heen.

5. Maak het programma onderdeel van je talent ontwikkelingsstrategie

In het ideale geval is het ontwikkel-programma voor jong talent onderdeel van een grotere talent ontwikkelstrategie. Ontwikkelprogramma’s voor verschillende opeenvolgende loopbaanfases kunnen elkaar op deze manier opvolgen, meestal met soms enkele maanden of jaren ertussen. Voor jongeren is het belangrijk om te weten dat er ook na het programma dat zij volgen ontwikkelmogelijkheden in de vorm van een logisch vervolgprogramma zijn.

*Dit artikel komt uit het Whitepaper 10 tips bij het opzetten van een traineeship. Je download ‘em hier.  

Tags: Generatie Z, Leidinggeven aan millennials
Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over '5 tips om het traineeship te integreren in de organisatie'?