In 7 stappen een sterk programma design voor jouw traineeship

Een sterk programma design

Een effectief traineeship levert je een loyale, sterk ontwikkelde groep jong talent op die daadwerkelijk impact maakt binnen de organisatie. Nu en in de toekomst. Om je doelstellingen te realiseren en het maximale rendement uit je investering te halen, heb je een doordacht programma design nodig. In dit artikel legt Careerwise-oprichter Matthijs Hamster je uit hoe je dat het beste doet.

1. Begin met een degelijke opbouw en rode draad

Er is een groot verschil tussen een jaarplanning met daarin enkele workshops of trainingen en een ontwikkelprogramma. Aan een sterk programma design ligt een doordacht didactisch plan ten grondslag, dat tegemoetkomt aan je doelstellingen. Dus: wat gaan de deelnemers eerst doen, wat daarna en vooral waarom? Met de combinatie van een goede opbouw van het programma en een lead- trainer die aanwezig is bij alle bijeenkomsten borg je dat leercurves logisch en stijl verlopen, van de groep als geheel en van de individuen afzonderlijk.

Ook al heeft elke module een ander thema, tijdens een ontwikkelprogramma creëer je tijdens en tussen verschillende programmaonderdelen gelegenheid om te oefenen, fouten te maken en nog een keer te oefenen met dezelfde (persoonlijke) thema’s en leerdoelen die als een rode draad door het programma lopen. Tot slot: bij Careerwise programma’s zorgen we altijd voor een aantal thema’s die in het hele design blijven terugkomen. Een voorbeeld daarvan is de focus op positieve groei die wij aan groepen meegeven: we zetten de jongeren graag in hun kracht in plaats van de nadruk te leggen op de dingen die minder goed gaan.

2. Werk vanuit een heldere structuur

Een overzichtelijke structuur en het liefst zelfs een vorm van ritme in de programmaonderdelen helpen om rust en duidelijkheid te ervaren. Dit geldt voor de deelnemers maar ook voor bijvoorbeeld leidinggevenden, mentoren, talentmanagers en eventuele andere betrokkenen. Ook helpt het de deelnemers om het overzicht op de eigen voortgang te behouden.

Zorg telkens voor een duidelijk begin en einde waarbij successen gevierd worden. Niet alleen voor het programma als geheel, maar ook bijvoorbeeld bij een overgang van het eerste naar het tweede jaar of van het eerste blok naar het tweede blok.

3. Laat elk detail bijdragen

Werk het programma design uit in detail. Bijvoorbeeld in (les)voorbereidingen van de trainingsdagen waarin doelen, werkvormen en resultaat per onderdeel duidelijk beschreven worden. Op deze manier zorg je ervoor dat elke stap en elk detail bijdraagt aan de hogere doelen die je met het programma design nastreeft.

4. Maak gebruik van passende en actieve werkvormen

Wissel af in werkvormen. Zowel tussen de programmaonderdelen als ook binnen blokken of trainingen. Zoek telkens passende vormen bij het leerdoel en geef de voorkeur aan actieve werkvormen. Een veelgemaakte fout is dat een gave of indrukwekkende werkvorm wordt ingezet waarvan bij nader inzien niet meer helemaal duidelijk is hoe deze bijdraagt aan de doelen die je voor het programma gesteld hebt. Een werkvorm is pas goed wanneer die optimaal bijdraagt aan het behalen van de gewenste leerdoelen. Laat hier de deelnemers ook eens op reflecteren, zij zullen uiteindelijk zelf de vertaalslag moeten maken.

5. Leren, oefenen en borgen buiten de trainingen

Een ontwikkelprogramma betekent aanmoedigen om altijd en overal te leren tijdens de looptijd van het programma en daarna. Het is belangrijk dat de deelnemers leren zien wat er allemaal te leren valt in de dagelijkse werkomgeving en gebruik gaan maken van deze leerkansen. Dit kan aangemoedigd worden door het programma design tussen de trainingsmomenten te verrijken met bijvoorbeeld challenges, mentoring, coaching, 360° feedback, buddyopdrachten, reflectie- en journaling-technieken, online inspiratie bites en natuurlijk cases en oefeningen in de échte werkcontext van de deelnemer waarbij hij of zij oefent met de thema’s vanuit de training.

6. Integreer meetmomenten in het design

Voor millennials en Generatie Z is het zien van hun eigen voortgang en groei van levensbelang. Creëer bij het maken van een programma design daarom meetmethoden en momenten waardoor vordering voor de deelnemer helder inzichtelijk wordt. Als het gaat om vakinhoudelijke en professionele ontwikkeling is dit relatief eenvoudig meetbaar te maken. Dat geldt ook voor het meetbaar maken van vorderingen van deelnemers met eenzelfde soort functie. Het kan duidelijkheid en een vorm van competitie in de hand werken.

Voor persoonlijke ontwikkeling en wanneer sprake is van uiteenlopende functies binnen een groep, is dit wat uitdagender. Maar 360° feedback laten ophalen op enkele cruciale momenten in het programma is bijvoorbeeld al een mooi begin. Maak dit waar mogelijk visueel. Bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard of door de deelnemers aan te zetten een visuele weergave van hun voortgang te maken.

7. Intervisie en coaching

Intervisie en/of coaching kunnen het vermogen tot reflecteren snel verbeteren. Onze voorkeur gaat in de meeste gevallen uit naar intervisie boven coaching. Bij het maken van het programma design kun je hier een bewuste keuze in maken. Ga na wat voor jouw deelnemers het beste werkt. In de whitepaper lees je hier meer over.

* Dit artikel komt uit het Whitepaper 10 tips bij het opzetten van een traineeship. Je download ‘em hier

Tags: Millennials generatie Y
Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'In 7 stappen een sterk programma design voor jouw traineeship'?