ONDERZOEK: Millennials knappen massaal af op bureaucratie

https://www.pexels.com/photo/design-desk-display-eyewear-313690/

Bureaucratie, slecht leiderschap en onmacht zijn grote energievreters bij millennials op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek dat Careerwise deed onder 3300 Nederlandse jongeren op de werkvloer. Dit is zonde, omdat veel organisaties vergrijzen en juist de frisse energie van de jonge millennials goed kunnen gebruiken. Hoe wordt bureaucratie ervaren en hoe voorkom je het op de werkvloer? Careerwise zet de bevindingen voor je op een rijtje.

Weglekken van werkenergie

Waarom hebben juist millennials zo’n hekel aan bureaucratie? Dat komt omdat we van huis uit of vanuit school hebben geleerd om op een mensgerichte manier samen te werken. Deze samenwerking gaat uit van openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Als je vervolgens in een organisatie terecht komt waar je van alles krijgt opgelegd, er nauwelijks naar je ideeën wordt geluisterd én je initiatieven door de bureaucratie binnen een bedrijf in de kiem worden gesmoord, dan lekt de werkenergie snel weg. Millennials voelen zich daardoor vaak onbegrepen.

Het lastigste aan bureaucratie vind ik …

Onmacht wordt met name ervaren door bureaucratie via top-down besluitvorming met protocollen en regels die functioneren als dwingende instructies. Millennials geven aan dat hun creativiteit op het werk daardoor beperkt wordt. Daarnaast missen ze eigen verantwoordelijkheid. Wat millennials het lastigste vinden aan bureaucratie zijn de vele regels en richtlijnen. De overheid en de zorg scoren bovengemiddeld op de aanwezigheid hiervan.

Het lastigste aan regels en richtlijnen vind ik…

Richtlijnen worden vooral gezien als een directieve instructie in plaats van als een hulpmiddel, blijkt uit het onderzoek. Er blijft daardoor weinig ruimte over voor nieuwe ideeën, veranderingen en het inbrengen van eigen initiatieven.

Zo voorkom je te veel bureaucratie op de werkvloer

Hoe kunnen werkgevers er nou voor zorgen dat millennials zich autonomer voelen op de werkvloer? Gebruik de innovatiedrang van millennials om taaie vraagstukken, zoals het verkleinen van de bureaucratie, aan te pakken. Geef jong talent meer ruimte om buiten de geschetste kaders te denken. Geef hen bijvoorbeeld de opdracht om in groepjes met een verbeterplan te komen en laat dit door hen presenteren aan de leidinggevenden van een bedrijf zodat deze ideeën ook daadwerkelijk de top bereiken. Zorg dat millennials een vaste plek binnen de organisatie krijgen, dit maakt het voor hen makkelijker om met een bedrijf in zee te gaan. Door aangepaste arbeidsvoorwaarden aan te bieden, wordt het voor jong talent nog aantrekkelijker om zich aan een bedrijf te binden.

Hoe vergroot jij jouw werkenergie?

Bedenk wat jou energie geeft op het werk en hoe je dit kunt vergroten. Zijn er dingen waar je tegen aanloopt of dingen die volgens jou anders zouden kunnen? Bespreek dit met jouw leidinggevende of collega’s en kijk samen wat je eraan kunt doen om jouw werkenergie te verhogen.

Tags: Leidinggeven aan millennials, Millennials generatie Y, Werkplezier, Werkplezier en werkstress
Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'ONDERZOEK: Millennials knappen massaal af op bureaucratie'?