Partijen bij elkaar brengen

Stijn van Rooij (30) studeerde Politicologie in Nijmegen en Recht & Management in Tilburg. Sinds 2009 is hij senior raadsadviseur bij de raadsgriffie van de Gemeente Tilburg. Momenteel is hij genomineerd voor Jonge Ambtenaar 2012.

Het recht van de sterkste

Het begrip ‘macht’ stond tijdens mijn studie politicologie centraal. Uiteindelijk, zo werd ons geleerd, is het recht van de sterkste doorslaggevend. Ik vind dit een fascinerend gegeven en wilde graag in de échte wereld zien hoe dit nu werkt. Na mijn studie lag het dus voor de hand om bij de raadsgriffie te gaan werken, het adviesorgaan van de gemeenteraad. Niet alleen zit ik bij de griffie op het snijvlak tussen de politieke en ambtelijke organisatie, maar ik zit ook elke dag midden in de politieke verhoudingen. Een omgeving waar ik mijzelf als een vis in het water voel.

Op bezoek bij bedrijfsleven: leren over techniek en zorg
Een bezoek aan het bedrijfsleven: leren over techniek en zorg

Bijdragen aan ‘mijn stad’

Er wordt mij regelmatig gevraagd waarom ik juist voor de lokale overheid heb gekozen. Dit is voor mij een hele logische stap geweest. Tilburg is de stad waar ik geboren en getogen ben. Om elke dag een bijdrage aan deze stad te kunnen leveren (hoe klein ook) zie ik als een groot voorrecht. Daarbij kan ik onderwerpen die in mijn dagelijkse werk voorbij komen ’s avonds als ik naar huis fiets in de praktijk zien. Ook het rechtstreekse contact met burgers die invloed willen uitoefenen op de politiek, omdat in hun directe leefomgeving iets gebeurt, vind ik ontzettend boeiend.

Een echte allrounder

Werken op een raadsgriffie betekent dat ik allround ben. Over alle gebeurtenissen, van klein tot groot, die in de stad gebeuren moet ik informatie kunnen geven of kunnen adviseren. Dit betekent dat je een goede netwerker moet zijn met contacten in de organisatie en daarbuiten. Dat leggen en onderhouden van contacten vind ik erg leuk. Ik maak dan ook deel uit van netwerken zoals Jonge Ambtenarennetwerk Tilburg en Weef!, maar ook de kennistaakgroep van de Vereniging van Griffiers.

Duurzame keuzes voor de toekomst

Een mooi voorbeeld is het traject Tilburg 2040. In dit traject wordt een toekomstvisie aan de hand van acht thema’s ontwikkeld voor Tilburg. Ik ben coördinator voor het thema ‘De Zorgzame Stad’. In dit kader heb ik een drietal expedities georganiseerd naar Tilburg, Amsterdam en Antwerpen om de best practices in kaart te brengen voor onze toekomstige agenda. Bij de expedities hebben we alle partners in de stad betrokken, waaronder verzekeraars, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en onderwijs. Het bij elkaar brengen van deze partijen geeft mij veel energie! Deze vorm is in mijn ogen de manier om in de toekomst duurzame keuzes te maken. Mijn achtergrond past hier perfect bij.

Amsterdam-Informele-Zorg-In-De-Wijk
Naar Amsterdam: leren over ‘de kracht van de wijk’ voor informele zorg

En een specialist

Binnen de griffie heb ik ook een aantal specifieke aandachtsvelden, zoals ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en cultuur. Ik vind het interessant te zien hoe deze onderwerpen in elkaar grijpen, bijvoorbeeld bij de planning van bedrijventerreinen of de economische spin-off van cultuurbeleid.
Mijn taak daarbij is om het speelveld te overzien en de raad op een juiste manier in positie te brengen, zodat die op een goede manier besluiten kan nemen. Naast de voorbereiding heb ik ook een actieve rol tijdens commissie- en/of raadsvergaderingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het adviseren over en schrijven van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen.

Elke dag een verrassing

Het zwaartepunt van mijn week ligt altijd op maandag, omdat dan informatiebijeenkomsten, werkbezoeken en commissie- en raadsvergaderingen gepland staan. Over het algemeen ben ik dan van ’s ochtends negen tot ’s avonds elf in touw. De andere dagen in de week zijn gevuld met afspraken die betrekking hebben op de afwikkeling van of voorbereiding op vergaderingen en informatiebijeenkomsten. Daarnaast spelen er natuurlijk altijd actuele zaken en betekent dit dat het vaak een verrassing is hoe de dag gaat verlopen.

Verbindingen leggen

Momenteel zit ik in de finale van de verkiezing tot Jonge Ambtenaar 2012. Het is natuurlijk erg leuk om voor je inzet op deze manier waardering te krijgen. De competitie tijdens de selectiedag in aanloop naar de finale was stevig. Ik vond het moeilijk, om tussen zoveel talent, mijn eigen kansen in te schatten. Het moment dat bekend werd dat ik was doorgedrongen tot de finale zorgde daardoor natuurlijk wel voor een ontlading.

Waarom zou ik Jonge Ambtenaar van het jaar moeten worden? Mijn inziens wordt de rol van de overheid steeds meer faciliterend. Dit betekent dat de overheid steeds meer in het krachtenveld van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen als ‘one of the guys’ moet opereren. Met mijn talenten wil ik graag de verbindingen in dit krachtenveld leggen en daarbij de politieke en maatschappelijke verhoudingen in het oog houden.

Overigens kan de verkiezing wat mij betreft nu al niet meer in een teleurstelling eindigen. Met de vier finalisten zijn we gezamenlijk de actie Serious Ambtenaar gestart. Hiermee is 50.200 euro opgehaald voor Serious Request. Onze actie heeft een ontzettend positieve impact gehad. Daar heb ik enorm van genoten.

Leidinggeven aan Generatie Z - Expert webinar over vrijheid, plezier & verantwoordelijkheid
Tags: ,
Vraag van de maand
Mijn ontwikkeling houd ik bij in een POPOp mijn werk houd ik doelen en resultaten van mijn ontwikkeling bij in een persoonlijk ontwikkelplan.
Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Meld je aan voor de nieuwsbriefOntvang het beste van Careerwise (max. 2x per maand)

Aan het begin van je loopbaan komt er veel op je af. Careerwise loodst je daar doorheen en zorgt dat je slim je loopbaan ingaat. Op basis van de resultaten uit het grootste millennial onderzoek van Nederland delen wij met je wat jij moet weten voor meer werkplezier. Bij Careerwise vind je daarnaast de beste workshops, trainingen en meest vernieuwende leerinterventies speciaal voor jou.

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'Partijen bij elkaar brengen'?