Waar zijn de banen voor Young Professionals in 2012?

De economie verkeerd in roerige tijden. Daar waar de banen een paar jaar geleden nog voor het oprapen lagen, weet iedereen ineens wat het woord ‘double dip‘ betekent. En of dat niet al erg genoeg is, horen we elke dag dat het in 2012 ‘allemaal nog veel erger gaat worden’.

Bedrijven gaan weer fors saneren en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voorspelt dat er in 2012 weinig nieuwe banen bijkomen. Door al deze onzekerheid zal je als slimme jobhopper handige loopbaanbeslissingen moeten nemen…

Een geruststelling: ook in 2012 zijn er genoeg banen! De kunst is weten waar je die moet zoeken.

Technici hebben het voor het uitkiezen

De vraag naar hoogopgeleide technici laat een abrupte trendbreuk zien: het aantal vacatures daalde afgelopen najaar met 9%. In de bouw kelderde het aantal vacatures zelfs met 33%. Op z’n minst verrassend, omdat vorig jaar nog gunstige tijden voor technici werden voorspeld. Gelukkig zijn er weer goede tijden op komst. Zo wordt door het ROA voorspeld dat de vooruitzichten voor technici zullen aantrekken. Er worden zelfs tekorten verwacht onder technisch analisten, werktuigbouwkundigen, weg- en waterbouwkundigen en grafische vakkrachten. De werkgelegenheid voor starters en young professionals met een opleiding WO bouwkunde en WO civiele techniek zal naar verwachting met gemiddeld jaarlijks 1,6% respectievelijk 1,4% stijgen. Van de verschillende technische HBO-opleidingen is de verwachte uitbreidingsvraag alleen negatief voor de studierichting werktuigbouwkunde.

Forse krimp bij de overheid

Het zijn lastige tijden bij de overheid. Lag de vacaturegraad dit jaar al laag, de verwachting van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) is een verdere krimp met 5,2%, in het bijzonder in het openbaar bestuur. Dit is een indirect gevolg van de financiële crisis in Europa. Het regeringsbeleid was er immers in eerste instantie juist op gericht om niet te bezuinigen zodat de economie niet nog verder zou afglijden. Inmiddels vereist de oplopende staatsschuld dat er maatregelen genomen moeten worden om de begrotingstekorten te beperken. Door de verdere bezuinigingen daalt die werkgelegenheid naar verwachting de komende jaren van 4 tot 14%. De enige vacatures bij de overheid die in de toekomst moeilijk vervuld kunnen worden, zijn die in de techniek en de ict.

Vraag naar juristen stabiliseert?

Het aantal juridische vacatures daalde afgelopen najaar met gemiddeld 39% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Echter, de sterkste daling lijkt achter de rug. Althans, dat suggereert de analyse ‘Trends en Ontwikkelingen op de Legal Arbeidsmarkt 2011’ van Yacht. Volgens het ROA zijn de vooruitzichten wat minder rooskleurig en neemt de werkgelegenheid voor juristen de komende jaren met 7,1% af. Ben je als jurist op zoek naar een andere baan, dan is het verstandig om je te oriënteren op de branches zorg en financiële dienstverlening, waar op dit moment de meeste kansen zijn. Vergeleken met vorig jaar laat vooral de overheid en de zakelijke dienstverlening een forse daling van het aantal vacatures zien. Respectievelijk 53% en 47%. Ook juristen in de industrie, de energie en telecommarkt hebben het zwaar.

Goede verwachtingen voor consultants en financials

Volgens de laatste Employment Index van Monsterboard, gaat het vacatureaanbod voor managers en consultants nog niet mee in de dalende trend. Het aantal vacatures steeg het afgelopen najaar zelfs licht. Ook in de bancaire sector steeg de vraag naar personeel. Voor organisatiedeskundigen en economen wordt door het ROA een relatief grote uitbreidingsvraag verwacht van respectievelijk 3,1% en 5,1% gemiddeld per jaar. Alleen voor starters en young professionals met een opleiding op het gebied van accountancy en belastingen wordt een negatieve werkgelegenheidsontwikkeling verwacht.

ICT: geen pijl op te trekken!

Volgens het ROA breken er sombere tijden aan voor ICT’er, ondanks de bovengemiddelde groei van de afgelopen jaren. Ook hier speelt de verwachte krimp van de overheidssector een rol. Systeemanalisten zien volgens het onderzoek de werkgelegenheid in hun beroepsgroep als enige iets toenemen, terwijl voor de rest van de ICT’ers juist een daling van de werkgelegenheid wordt voorspeld. Deze berichten staan in schril contrast met de verwachtingen van andere partijen. Volgens onderzoek van Computerworld is 61% van de IT Executives van plan om in 2012 ICT’ers aan te nemen en Branchevereniging ICT~Office voorspelde onlangs dat het tekort aan hoogopgeleide IT-professionals vanaf dit jaar hard zou oplopen. Volgens de Automatiseringsgids is de vraag naar bepaalde IT specialisten, waaronder o.a. .Net-ontwikkelaars, SAP-consultants & Sharepointspecialisten nog steeds ontzettend hoog.

Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'Waar zijn de banen voor Young Professionals in 2012?'?