Inzicht in je carrière: denk eens buiten de gebaande paden

Dit is een gastbijdrage van Jaspar Roos:

Hoe mooi zou het zijn als je kunt zien waar de shortcuts van je werk liggen. Hoe je de top kunt halen, wat je er voor moet doen en wie je moet kennen. Helaas is dit soort technologie nog niet uitontwikkeld, maar je kan jezelf wel helpen door inzicht te krijgen in wie je bent, wat je carrière is en hoe je jouw ambities kunt realiseren.

Hoe ontstaat inzicht?

De twee losse woorden ‘In Zicht’ veronderstellen het gebruik van je ogen. Letterlijk. Je moet dus blijkbaar wel kunnen zien als je inzicht wilt hebben in iets zoals je carrière. De twee losse woorden verwijzen naar iets buiten jezelf. Het samengevoegde woord verwijst naar iets binnenin jezelf. In beide gevallen moet het In-Zicht binnen je bereik liggen. En aansluiten op je omgeving en op wat je in deze omgeving meemaakt. Vooral je referentiekader is daarbij van belang.

‘Out of the box’-denken

Zo gaat het verhaal dat de indianen in midden Amerika in 1492 de schepen van Columbus niet zagen aankomen omdat ze ‘Het Idee’ van een zeilschip niet kenden en dit dus niet aansloot bij hun referentiekader. Zij zagen de rimpelingen in het water, maar zagen niet wat het teweeg bracht. Dus gingen ze weer terug aan het werk, totdat een andere indiaan het opviel, vertwijfeld keek naar wat die rimpelingen zouden kunnen betekenen. Uiteindelijk werd er een medicijnman bijgehaald. Een medicijnman werd in die cultuur gezien als visionair, iemand die inzicht had. Pas toen een medicijnman buiten de grenzen van zijn ervaring en kennis ging ‘kijken’, kwamen de schepen werkelijk In Zicht en kon hij het anderen uitleggen.

Zo gaat het ook met carrières en ambitie

Als je blijft kijken zoals je hebt gedaan, blijf je denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je geloven zoals je altijd hebt geloofd. Dat geldt ook met doen, dan blijven dingen je overkomen. Ik denk dat je een carrière veel meer aan de hand kan nemen door zelf aan het stuur te gaan zitten. Maar daarvoor moet je jou zelf openstellen. Anders kijken, denken, handelen. Het geeft rust, verrijking, verdieping en inzicht!

Hiervoor is ook een enquête ontwikkeld die inzicht gaat geven in wat mensen willen met hun carrière en ambities. Als je deze nu invult, geef ik je later het inzicht terug wat je daadwerkelijk kan doen met de ambities in je carrière en de rimpels in het water te herkennen.

Volg deze link om aan het onderzoek mee te werken.

Tags: Dreambuilders, Loopbaan, Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
Young Talent Program

Hét ontwikkelprogramma voor young professionals die versneld willen groeien:

Download gratis:

Lees wat 2500 young professionals zeiden over hun werkbehoeften:

Gerelateerde artikelen:

Bekijk ook

Chat openen
Hi,
Heb je een vraag over 'Inzicht in je carrière: denk eens buiten de gebaande paden'?